Wspieramy niepełnosprawnych ! Print

Wspieramy niepełnosprawnych!


Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie działań edukacyjnych na rzecz uczniów niepełnosprawnych.
Chcielibyśmy zorganizować ciekawe warsztaty rozwijające zainteresowania oraz wsparcie logopedyczne i terapeutyczne dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach (Powiat Grójecki).


Czekamy na pozytywną ocenę... Uśmiech