wersja kontrastowa A- A+

informacja o dofinansowaniu PFR

Referencje

Dobry start w przyszłość II Print E-mail

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Edukacja i Nauka w partnerstwie z Gminą Kozienice.


TERMIN REALIZACJI: 1 października 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

Projekt jest skierowany 50 do uczniów z klas I – VIII oraz 10 nauczycieli z 2 szkół podstawowych z terenu Gminy Kozienice i ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy, poprawę jakości nauczania oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół.

 

SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE:

  1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Zygmunta Starego
  2. Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

  • Laboratoria kompetencji kluczowych -zajęcia dodatkowe z zakresu języka angielskiego, matematyki, nauk przyrodniczych
  • Zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne – warsztaty budowy i programowania robotów
  • Zajęcia rozwijające umiejętności i postawy niezbędne na rynku pracy – warsztaty kreatywności
  • Szkolenie rozwijające kompetencje informatyczne nauczycieli
  • Doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych szkół


Całkowita wartość projektu wynosi: 128 585,00 PLN.

Całkowita wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 113 767,00 PLN.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)