wersja kontrastowa A- A+
Dobry start w przyszłość Print E-mail

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Edukacja i Nauka w partnerstwie z Gminą Kozienice.


TERMIN REALIZACJI: 1 września 2019 r. – 31 lipca 2021 r.

Projekt jest skierowany 500 do uczniów oraz 150 nauczycieli z 9 szkół z terenu Gminy Kozienice i ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy poprzez poprawę jakości nauczania oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół.

 

Cele szczegółowe projektu:

 • Wyposażenie 465 uczniów w kompetencje kluczowe
 • Rozwój postaw niezbędnych na rynku pracy, w tym innowacyjności, kreatywności i pracy w grupie
 • Rozwój kompetencji cyfrowych uczniów
 • Nabycie kwalifikacji informatycznych przez nauczycieli objętych szkoleniami
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół biorących udział w projekcie
 • Poprawa jakości nauczania w szkołach objętych wsparciem
 • Zakup oraz wykorzystanie w nauczaniu sprzętu TIK
 • Doposażenie 9 pracowni przedmiotowych

SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 • Szkoła Podstawowa w Ryczywole
 • Szkoła Podstawowa w Stanisławicach
 • Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych
 • Szkoła Podstawowa w Woli Chodkowskiej
 • Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Kozienicach
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Kozienicach
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Kozienicach

FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • Laboratoria kompetencji kluczowych -zajęcia dodatkowe z zakresu języka angielskiego, matematyki, nauk przyrodniczych
 • Zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne – warsztaty budowy i programowania robotów oraz warsztaty eksperymentalne DaVinci
 • Zajęcia rozwijające umiejętności i postawy niezbędne na rynku pracy – warsztaty kreatywności
 • Wycieczki edukacyjne dla uczniów
 • Szkolenie rozwijające kompetencje informatyczne nauczycieli

W ramach projektu przewidziano zakup zestawów robotycznych  oraz doposażenie pracowni przedmiotowych (przyrodniczych i matematycznych).

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 686 012,00 PLN.

Całkowita wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 1 348 809,60 PLN.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

 • Polish (Poland)
 • English (United Kingdom)