wersja kontrastowa A- A+
PROGRAMY I DZIAŁANIA Print E-mail

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka organizuje przedsięwzięcia edukacyjne oraz z zakresu aktywizacji zawodowej: kursy, szkolenia, seminaria.

Realizuje i wspiera projekty badawczo-naukowe oraz popularyzuje ich zdobycze – w formie prelekcji, wykładów, konferencji oraz wydawnictw. Wszystkie działania Stowarzyszenia realizowane są w ścisłej współpracy z uznanymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami naukowymi.

  • kursy, szkolenia, seminaria, warsztaty

kursy i warsztaty doskonalące dla nauczycieli, kursy zawodowe, doszkalające,

przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych oraz do egzaminów na wyższe uczelnie, kursy i warsztaty specjalistyczne – z zakresu psychologii (umiejętności interpersonalnych – w tym dla środowisk marginalizowanych, psychologii biznesu), artystyczne (plastyczne, aktorskie, fotograficzne);

  • projekty naukowo-badawcze

w dziedzinie nauk humanistycznych, przyrodniczych, technicznych i społecznych, wykłady, sympozja, konferencje naukowe, festiwale nauk;

  • zajęcia hobbystyczne dla dzieci i młodzieży

plenery artystyczne, warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, „zielone szkoły”,
zajęcia, zawody sportowe itp.;

  • konkursy, wystawy i inne formy popularyzacji zdobyczy działań badawczo-naukowych;
  • działalność wydawnicza

książki, periodyki, multimedia.

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektami realizowanymi przez nasze Stowarzyszenie oraz partnera Polskie Centrum Edukacji - www.pl.edu.pl.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)