Przyszłość zaczyna się w przedszkolu Print E-mail

Projekt „Przyszłość zaczyna się w przedszkolu” jest realizowany przez Stowarzyszenie Edukacja i Nauka od 1 sierpnia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. w Partnerstwie z Gminą Kałuszyn i polega na organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci z przedszkoli publicznych, znajdujących się na terenie partnerskiej Gminy w województwie mazowieckim. Głównym celem projektu jest wzrost stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

TERMIN REALIZACJI: 1 sierpnia 2012 r. – 30 czerwca 2013 r.
Projekt jest realizowany w Partnerstwie z Gminą Kałuszyn i polega na organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci z przedszkoli publicznych, znajdujących się na terenie partnerskiej Gminy w województwie mazowieckim.

CEL PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest wzrost stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Cele szczegółowe projektu dotyczą następujących kwestii:

  • poprawy dostępu do edukacji dzieci w wieku 3-5 lat;
  • realizacja zajęć dodatkowych w okresie trwania projektu;

UCZESTNICY:
Projekt skierowany jest do 152 dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) z Gminy Kałuszyn i realizowany będzie w przedszkolu publicznym.

KRYTERIA REKRUTACJI:
- wiek dziecka – 3 - 5 lat,
- miejsce zamieszkania – Gmina Kałuszyn,
- deklaracja rodziców o chęci włączenia dziecka do wsparcia w ramach projektu,
- status społeczny rodziców – preferowane będą dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

  1. REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH -  w ramach projektu zaplanowano modernizację i dostosowanie pomieszczeń przedszkolnych, w których będą prowadzone zajęcia dla nowych grup przedszkolnych. Uzupełnieniem prac remontowych będą zakup mebli do wyposażenia sal oraz materiałów i pomocy dydaktycznych.
  2. PROWADZENIE DODATKOWYCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH – głównym zadaniem projektu będzie utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych (łącznie dla 50 dzieci). W ciągu 10 miesięcy zaplanowano realizację podstawowego programu edukacyjnego. Dzięki stworzeniu dodatkowych grup, wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Kałuszyn wzrośnie o 50%.
  3. ZAJĘCIA DODATKOWE – dzieci uczestniczące w zajęciach projektowych będą miały możliwość skorzystania z indywidualnych porad logopedycznych, zajęć korekcyjno – sportowych, rytmicznych, z języka angielskiego oraz bajkoterapii. Zajęcia zostaną uatrakcyjnione poprzez zakup profesjonalnych materiałów edukacyjnych i niezbędnego sprzętu.
  4. FESTYN EDUKACYJNY – w celu promocji idei edukacji przedszkolnej, w ramach projektu zaplanowano organizację uroczystego festynu. Będzie on pełnił również funkcję adaptacyjną dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola oraz ich rodziców.

Całkowita wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 196 820,00PLN.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)