wersja kontrastowa A- A+
Udział przedstawicieli Stowarzyszenia Edukacja i Nauka w V Międzynarodowej Konferencji pt. „Nowoczesne podejścia do promocji zdrowia” w Homlu na Białorusi Print E-mail

W dniach 15-16 maja 2014 r. w Homlu na Białorusi została zorganizowana przez  Państwowy Uniwersytet Medyczny w Homlu V Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja pt. „Nowoczesne podejścia do promocji zdrowia”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele sześciu państw: Włoch, Grecji, Polski, Ukrainy, Rosji i Białorusi z różnych ośrodków naukowo-badawczych, akademickich oraz organizacji pozarządowych. Wśród uczestników konferencji byli również przedstawiciele władz lokalnych zajmujący się na co dzień rozwiązywaniem problemów związanych ze zdrowiem publicznym i systemem ochrony zdrowia w regionie.

 

Udział w konferencji dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia Edukacja i Nauka z Polski był możliwy dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Fundację Edukacja dla Demokracji ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Grantu Wyjazdowego Programu „Przemiany w Regionie – RITA”.  Reprezentantami Polski na konferencji byli  Marcin Kautsch – ekspert w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Anna Bartnik – koordynator międzynarodowych projektów.

Wystąpienie Dr. Marcina Kautscha  na temat zróżnicowanych europejskich systemów w ochronie zdrowia spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Postawa prelegenta, polegająca na prezentacji tematu nie tylko w superlatywach, dała dobry przykład uczestnikom konferencji i pozwoliła wypracować następujące rekomendacje: w każdym systemie są złe i dobre rozwiązania; wprowadzenie zmian np. do białoruskiego  systemu ochrony zdrowia wymaga dokładnych badań na temat aktualnej sytuacji oraz poznanie prawa, które je reguluje; nie ma możliwości wprowadzenia identycznych rozwiązań sprawdzających się w innych krajach bez bardzo dokładnej analizy i dostosowania zmian do możliwości kraju, w którym planuje się wprowadzić nowe rozwiązania.

Anna Bartnik zaprezentowała uczestnikom konferencji dobre praktyki Stowarzyszenia Edukacja i Nauka związane z realizacją projektów w zakresie promocji zdrowia oraz przedstawiła, jakie są możliwości prowadzenia i rozwijania takich działań na szczeblu lokalnym i międzynarodowym w przyszłości.   Dla wielu uczestników konferencji zwłaszcza z Białorusi, Rosji  i  Ukrainy zaskoczeniem był ogrom możliwości prowadzenia działań pożytku publicznego, które polskie organizacje pozarządowe mają.

Okrągły stół był dobrą platformą do lepszego poznania możliwości i potrzeb partnerów. Podczas spotkania zostały zaprezentowane możliwości aplikowania do instytucji grantodawczych w Unii Europejskiej, Włoch, Polski, Białorusi i Rosji. Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkała się nowa perspektywa finansowa Komisji Europejskiej na lata 2014 – 2020. Zaproponowano wstępne pomysły na realizację projektów naukowo-badawczych i naukowo-edukacyjnych. Dużym wkładem polskiej delegacji było uświadomienie uczestnikom spotkania, że planowane działania projektowe mają być zaplanowane w taki sposób, by wprowadzały realne zmiany w środowisku lokalnym oraz przyczyniały się do zmian na poziomie systemowym.

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka składa podziękowania Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności za udzielenie wsparcia finansowego na wyjazd na Białoruś. Ten wyjazd zainspirował nas do dalszej współpracy z Partnerami z Europy Wschodnie.

Anna Bartnik
23.05.2014 r.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)