"PIĄTKI NA ŚWIADECTWIE? - INTERNET WYSTARCZY!" Print E-mail

Zaprosiliśmy młodzież do skorzystania z naszego nowego projektu, którego zadaniem była poprawa wyników w nauce i wyrównanie różnic w poziomie wiedzy tych uczniów, którzy mają zaległości, a mimo to chcieliby otrzymać szansę na dobrze zdany egzamin maturalny. Cykl nauczania przebiegał od maja do grudnia br. i był prowadzony za pomocą Internetu.

Mający problemy z nauką uczeń, który skontaktował się ze Stowarzyszeniem, został otoczony opieką metodyka, który sprawdził przy pomocy specjalnych testów, na czym polegają problemy i doradził, w jaki sposób można je rozwiązać. Ustalił także dokładny program nauki oraz zasugerował częstotliwość kontaktów ze Stowarzyszeniem.

Czas trwania proponowanego przez nas „kursu” efektywnej nauki to 50 godzin lekcyjnych z indywidualnie dostosowanym programem, w ramach którego do każdego z uczniów przesyłane były drogą mailową materiały szkoleniowe, prace domowe, zadania, testy do rozwiązania. Otrzymał on także dodatkowo materiały edukacyjne w formie płyt CD.
Kurs prowadził nauczyciel polecony przez zaprzyjaźnioną Placówkę Oświatową - Polskie Centrum Edukacji.

Ustalone zostały internetowe dyżury metodyków i nauczycieli, podczas których uczniowie mogli kontaktować się ze Stowarzyszeniem i odbywać konsultacje przez maile.

W obecnym cyklu nauczania proponowaliśmy zajęcia z zakresu matematyki.

Udział w zajęciach był bezpłatny.

 

Projekt zrealizowano przy współpracy finansowej
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

 

Spotkania na Wschodzie

Rodacy na Syberii

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)