ein
Relacja z Daugavpils Print E-mail

Dnia 23 września odbyło się spotkanie w Daugavpils w Polskim Gimnazjum nr 9 (Łotwa) wieńczące projekt „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”. W trakcie spotkania uczestnicy obozu opowiedzieli za pomocą prezentacji o swoim pobycie w Warszawie, o nowych przyjacielach, o wycieczkach , o ludziach, o kulturze.  Po prezentacji odbył się konkurs wiedzy o Polsce, uczestnicy konkursu za każdą prawidłową odpowiedź dostawali drobne upominki związane z Polską (brelok,  książka, koszulka ,magnes, kubek).

Na zakończenie wszyscy wspólnie zaśpiewali piosenkę „Płynie Wisła”, dzięki której można było poczuć, że młodzież z Kresów jest młodzieżą polską jak młodzież z Polski.

 
Zakończenie projektu Świadomy konsument Print E-mail

Dnia 25 września 2015 roku koordynatorka projektu "Świadomy konsument - edukacja i aktywizacja osób starszych w Homlu na Białorusi" Anna Bartnik udała się na spotkania podsumowujące. Uroczyste zakończenie projektu odbyło się w Homlu z udziałem wszystkich uczestników projektu, przedstawicieli organizacji partnerskich (białoruskiej organizacji  "Socjalne projekty"), lokalnej władzy  oraz osób młodych z zespołu Studenckiego  Psychologicznego Teatru AKME i występu wokalnego uczestników projektu należących do nowopowstałego zespołu "Głosy Nowobielicy". Podczas zakończenia seniorzy zaprezentowali również swoje mikro-projekty przygotowane na zakończenie projektu. Dzięki temu można było zobaczyć jakie poczynili postępy np. w obsłudze komputerów. W wyniku projektu, uczestnicy  zorganizowali również zespół krawiecki, który tworzy lalki, zabawki i inne elementy dekoracyjne oraz wspomniany wcześniej zespół wokalny "Głosy Nowobielicy".

ŚmiechŚmiechŚmiech

Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Edukacja i Nauka w ramach Programu "Przemiany w Regionie " - RITA, dofinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 
Wspieramy niepełnosprawnych ! Print E-mail

Wspieramy niepełnosprawnych!


Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie działań edukacyjnych na rzecz uczniów niepełnosprawnych.
Chcielibyśmy zorganizować ciekawe warsztaty rozwijające zainteresowania oraz wsparcie logopedyczne i terapeutyczne dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach (Powiat Grójecki).


Czekamy na pozytywną ocenę... Uśmiech

 
Kultura ludowa dla najmłodszych.. Print E-mail

Uwaga ! Uwaga !

Miło nam poinformować, że od września wznowiliśmy realizację zajęć muzycznych dla warszawskich przedszkolaków :) W ramach projektu „Kultura ludowa dla najmłodszych – program edukacyjny rozwijający zainteresowania artystyczne przedszkolaków” współfinansowanego ze środków Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa. Zajęcia przeznaczone są dla 2500 naszych milusińskich, chodzących do 25 warszawskich przedszkoli publicznych.