OSZCZĘDZAM, ZARABIAM, INWESTUJĘ - projekt edukacyjny dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Print E-mail

Zapraszamy młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną do udziału w projekcie, który ma na celu przekazanie umiejętności świadomego korzystania z produktów finansowych dostępnych na rynku. Młodzież w cieniu kryzysu często jest zmuszona do oszczędnego gospodarowania ograniczonymi zasobami pieniężnymi, a wiek młodzieńczy charakteryzuje się równocześnie silnymi potrzebami zaspokajania swoich pragnień i marzeń. Udział w niniejszym projekcie pozwoli młodzieży praktycznie zorientować się jak może rozsądnie lokować dostępne oszczędności, zarabiać oraz inwestować, tak, aby móc zrealizować swoje marzenia.

W ramach projektu zapraszamy młodzież do uczestnictwa w następujących warsztatach:

Blok 1 OSZCZĘDZAM (3h)
1. Cele oszczędzania i okres na jaki chcemy inwestować (krótko i długoterminowe i związane z tym celem strategie), ćwiczenia na określenie skłonności każdego z uczestników do ryzyka.
2. Sposoby gospodarowania oszczędnościami i lokowania wolnych środków finansowych (lokaty pieniężne i rzeczowe, konta oszczędnościowe, ocena poszczególnych sposobów oszczędzania pod kątem zyskowności, ryzyka i płynności). Zmienność sytuacji na rynku.
3. Aktualne produkty oszczędnościowe banków ( podstawowe pojęcia: np. terminy lokat, kapitalizacja odsetek, oprocentowanie stałe i zmienne, lokaty mocne, itp.) Porównanie ofert w zespołach na podstawie ulotek różnych banków i wybór najlepszych produktów. Ćwiczenie: obliczanie odsetek z lokaty z uwzględnieniem "podatku Belki".
4. Obligacje skarbowe

Blok 2 ZARABIAM (2h)
1. Gdzie i jak szukać pracy - (możliwości znalezienia pracy dla młodzieży)
2. CV i list motywacyjny
3. Umowy o pracę. Rodzaje umów o pracę. Konsekwencje umów. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.

Blok 3 INWESTUJĘ (3h)
1. "Mój pierwszy milion". Możliwości lokowania wolnych środków finansowych.
- fundusze inwestycyjne i ich rodzaje, (akcyjne, stabilnego wzrostu, zrównoważone, rynku pieniężnego, rynku nieruchomości, itp.
- inne produkty inwestycyjne i programy oszczędnościowe (np. program "Proste oszczędzanie" - Open finanse), ich wady i zalety.
- Giełda Papierów Wartościowych. Jak rozpocząć przygodę z giełdą? Jak założyć rachunek w biurze maklerskim i jak inwestować na giełdzie?
2. Dochody z kapitału. Budowa portfela inwestycyjnego

Na zakończenie projektu zostanie przeprowadzony KONKURS na pracę opisującą realny cel, na który uczeń chce oszczędzić i zarobić i szczegółowy opis jak chciałby do tego dojść, wykorzystując zapoznane instrumenty finansowe. W ocenie będzie brane pod uwagę realność, wkład własny, wielość wykorzystanych instrumentów, przejrzystość pracy.

NAGRODĄ GŁÓWNĄ JEST 700 PLN - przeznaczone na wymarzony cel.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków
Narodowego Banku Polskiego

Szczegółowe informacje i zapisy: Stowarzyszenie Edukacja i Nauka
ul. Jaworzyńska 8 lok. 2, 00-634 Warszawa
tel. 22 499 67 90, www.stowarzyszenie.edu.pl

 

Spotkania na Wschodzie

Rodacy na Syberii

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)