PROGRAM PARTNERSTWA TRANSGRANICZNEGO Print E-mail

"Konferencja upowszechniająca działania Programu Partnerstwa Transgranicznego w dziedzinie pomocy uzależnionym i współuzależnionym"

Celem projektu było upowszechnienie informacji o podjętych inicjatywach w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego w dziedzinie problemu współuzależnienia oraz profilaktyki uzależnień. Przedstawiając efekty dotychczasowej pracy w wyżej wymienionych tematach zamierzamy zwiększyć zainteresowanie przedstawicieli z Niemiec prowadzeniem dalszej współpracy partnerskiej na rzecz społeczeństw Białorusi i Ukrainy.

Przedsięwzięcie w głównej mierze polegało na zorganizowaniu w Warszawie konferencji upowszechniającej efekty działań czterech organizacji, które były beneficjentami Programu Partnerstwa Transgranicznego. Do tych organizacji należą: Fundacja "Merkury" - projekt "Partnerstwo na rzecz rozwoju profilaktyki", Śląska Fundacja ETOH - Błękitny Krzyż - projekt "Zachód - Polska - Wschód", GURT Ukraina - projekt "Rozwój ruchu samopomocy na Ukrainie w obszarze ochrony zdrowia, problemów socjalnych i działań społecznościowych" oraz Stowarzyszenie Edukacja i Nauka - projekt "Kompetentna pomoc współuzależnionym - wymiana doświadczeń specjalistów z Białorusi, Niemiec i Polski". Podczas konferencji beneficjenci Programu Partnerstwa Transgranicznego - przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz jednostek akademickich z Białorusi, Ukrainy, Polski
i Niemiec zaprezentowali efekty pracy w zakresie problemu współuzależnienia i profilaktyki uzależnień.

 

Media o projekcie:

Polskie Radio dla Zagranicy –

posłuchaj audycji: http://www2.polskieradio.pl/zagranica/by/news/artykul150075.html

Czasopismo „Świat Problemów” I, II, III

 

Spotkania na Wschodzie

Rodacy na Syberii

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)