E-nauczanie: teoria i praktyka. Print E-mail

E-nauczanie: teoria i praktyka.
Podstawowe metody i narzędzia nowoczesnego kształcenia.

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka zaprosiło nauczycieli z województwa mazowieckiego do udziału w interdyscyplinarnym projekcie edukacyjnym poświęconym nowoczesnym technikom nauczania.

Celem projektu było pobudzenie zainteresowania i pogłębienie wiedzy nauczycieli, wychowawców, animatorów oświatowych placówek młodzieżowych na temat wykorzystania współczesnych technik teleinformatycznych, w tym internetu, w szkolnictwie oraz w szeroko pojętej edukacji. Była to także okazja do podniesienia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli i wychowawców ze szkół z terenu woj. mazowieckiego, zwłaszcza ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych.

Jednym z elementów wieloetapowego projektu była całodniowa konferencja, podczas której zaprezentowana została teoria w zakresie najnowszych osiągnięć w dziedzinie wykorzystania technik teleinformatycznych w nauczaniu (przegląd i demonstracja aktualnie używanych technologii); uczestnicy mieli też możliwość praktycznego zapoznania się z dostępnymi rodzajami oprogramowania (możliwość praktycznego przećwiczenia zdobytych wiadomości).

Wśród poruszonych w ramach konferencji zagadnień znalazły się m.in.:

 • współczesne technologie informacyjne - najnowsze osiągnięcia i perspektywy rozwoju e-nauczania
 • metodyka e-nauczania
 • przegląd rynku oprogramowania wykorzystywanego w nauczaniu na odległość
 • platforma moodle (prezentacja) - zastosowanie w nauczaniu
 • źródła finansowania e-edukacji (fundusze UE, krajowe, inne)
 • podstawy prawne i prawo autorskie utworów elektronicznych

Wykładowcami na konferencji byli specjaliści zajmujący się w ramach swojej pracy zawodowej zagadnieniami związanymi z nauczaniem przy wykorzystaniu technik teleinformatycznych, w tym pracownicy naukowi:

 • Politechniki Warszawskiej,
 • Ośrodka Kształcenia na Odległość (OKNO),
 • Polskiego Centrum Edukacji Placówka Oświatowa

Konferencji towarzyszyła prezentacja wydawnictw multimedialnych i specjalistycznego oprogramowania. Organizator wydał materiały pokonferencyjne, które rozesłane zostały wśród szkół z terenu woj. mazowieckiego. Każdy uczestnik konferencji otrzymał certyfikat.

Patronat Honorowy
Prezydent m. st. Warszawy
Mazowiecki Kurator Oświaty

Projekt zrealizowano w oparciu o pomoc finansową
Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Patroni medialni 

Spotkania na Wschodzie

Rodacy na Syberii

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

 • Polish (Poland)
 • English (United Kingdom)