HISTORIA W KAMIENIU WYRYTA Print E-mail

Historia w kamieniu wyryta. Odkrywamy dziedzictwo wokół nas.

Projekt edukacyjno-kulturalny dla dzieci i młodzieży

Celem zadania była edukacja patriotyczna dzieci oraz młodzieży poprzez pogłębienie wiedzy na temat zabytków upamiętniających ważne wydarzenia historyczne oraz gromadzenie informacji n/t postaci historycznych, których działalność miała znaczący wpływ na dzieje miasta itp. Chcemy w naszych odbiorcach wzmocnić szacunek dla kraju ojczystego, jego dziedzictwa, tego, co polskie- naszego języka, kultury, tradycji oraz historii, do naszej ziemi. A edukacja ta ma opierać się na samodzielności, aktywności i twórczości własnej dzieci i młodzieży.
Dlatego podstawą tego projektu był KONKURS realizowany w trzech kategoriach:

 1. historia zatrzymana w obiektywie- w kategorii tej oceniane były prace uczniowskie (fotografie z tytułem i krótkim opisem) - zdjęcia obiektów, pomników, miejsc pamięci Warszawy, miejsc związanych z wielkimi Polakami itp., które upamiętniają najważniejsze momenty w dziejach naszego kraju. Zdjęcia miały w sposób niekonwencjonalny prezentować wydarzenia historyczne na tle piękna naszej ziemi, oddawać klimat i nastrój prezentowanych wydarzeń. Prace konkursowe miały wywoływać pozytywne skojarzenia ze spuścizną historyczną naszego kraju.
 2. tekst literacki dotyczący wydarzenia historycznego i związanego z tym wydarzeniem miejsca, bądź postaci historycznej, odgrywającej znaczącą rolę w historii stolicy (maks. 7 stron maszynopisu)
  w kategorii tej oceniana była zarówno wiedza ucznia o opisywanym zdarzeniu/postaci, jak również samodzielność autora i kultura języka. Ważne było, by praca dotycząca wybitnej postaci, nie była jedynie przedstawieniem jej życiorysu, ale by autor pracy potrafił wykazać, dlaczego prezentowana postać może być uznawana za autorytet.

  Jury b brało pod uwagę następujące kryteria oceny prac:
  - zgodność z celem i tematyką konkursu,
  - zawartość merytoryczną i warsztatową pracy,
  - wartość dydaktyczną, wychowawczą, metodyczną,
  - pomysłowość, ekspresję i oryginalność,
  - walory poznawcze, użytkowe, promocyjne pracy.
 3. literacko-plastyczna "mapa miejsc patriotycznych w stolicy"– w kategorii tej oceniana była inwencja twórcza oraz orientacja w zakresie prezentowanego tematu, szlakiem którego prowadził nas autor pracy; Tekst mogły stanowić opisy miejsc, poezja autorska bądź odpowiednio dobrane cytaty z literatury polskiej.

* Ze względu na dostosowanie poziomu trudności zadań do wieku dzieci zgłaszających się do konkursu, w ramach kategorii pierwszej i drugiej dopuszczane były PRACE PLASTYCZNE przedstawiające obiekty, pomniki, symbole, miejsca pamięci lub postaci wiążące się z historią Warszawy oraz upamiętniające najważniejsze momenty dziejowe naszego kraju.

Prace w każdej z kategorii oceniało jury w składzie 3-osobowym, składające się
z historyków, historyków sztuki, polonistów i dziennikarzy.

NAGRODY: albumy dotyczące dziedzictwa narodowego, nagrody książkowe.

Dodatkowo, w ramach projektu wydany został CD-ROM- przewodnik pt. ,,Warszawskie miejsca pamięci” – publikacja, która zawierająca  m. in. wyróżnione prace konkursowe, jak również materiały związane z tematem (zdjęcia, artykuły, przedstawienie sylwetek wybitnych Polaków itp.).

 

A oto wyniki konkursu:

Wpłynęło 39 prac konkursowych. Nagrodzone zostały:

LITERACKO –PLASTYCZNA MAPA MIEJSC PAMIĘCI W STOLICY

I MIEJSCE – JULIA SMOLEŃSKA
II MIEJSCE – AGNIESZKA NAŁĘCZ

TEKST LITERACKI

II MIEJSCE - PAWEŁ DULANOWSKI

HISTORIA ZATRZYMANA W OBIEKTYWIE (praca plastyczna)

I MIEJSCE (ex aequo) – ZOFIA KOSOWSKA (symbol) / IZABELA KOZIEŁ (miejsce)
II MIEJSCE – MARTA KURZYŃSKA (miejsce)
III MIEJSCE (ex aequo) – ALEKSANDRA BARYŁA (pomnik) / ZUZANNA WÓJTOWICZ (pomnik)

WYRÓŻNIENIA

EWELINA KOŁODZIEJEK (miejsce)
PATRYCJA KARBOWNIK
(pomnik)
MAŁGORZATA KIERSZKA
(legenda)
WERONIKA WĄSOWSKA
(miejsce

 

Zobacz: GALERIĘ PRAC KONKURSOWYCH

 

Projekt realizowany przy współpracy finansowej
MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

 

Spotkania na Wschodzie

Rodacy na Syberii

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

 • Polish (Poland)
 • English (United Kingdom)