PRAGI POZNAWANIE... Print E-mail

Projekt edukacyjno-kulturalny dla dzieci i młodzieży

 

Projekt był nakierowany na poznawanie dziedzictwa kulturowego jednej z najciekawszych dzielnic Warszawy – Pragi. Był adresowany do uczniów praskich gimnazjów i szkół średnich. Przewidziane zostały dwa etapy realizacji projektu: wykłady o dziedzictwie kulturowym Pragi Północ oraz konkurs.

Wykłady, prelekcje i wędrówki, prezentacje multimedialne – przybliżyły uczestnikom najciekawsze i najcenniejsze zabytki dzielnicy, wymagające rewitalizacji. Uczestnicy otrzymali broszury z informacjami z każdego tematu.
Zasadniczą częścią projektu był konkurs tematycznie związany z zagadnieniami stanu zachowania zabytków i rewitalizacji Pragi Północ. Przewidzieliśmy dwie kategorie współzawodnictwa w konkursie:

 1. artykuł prasowy na temat zabytków, stanu ich zachowania, ochrony dziedzictwa kulturowego Pragi Północ i rewitalizacji dzielnicy;
 2. projekt elektronicznego (CD-ROM) młodzieżowego przewodnika po Pradze Północ
  (dla zespołów do trzech uczniów).

 

Swój udział w projekcie zgłosiły następujące szkoły:

 • Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. rotm. Witolda Pileckiego,
  ul. Sierakowskiego 9
 • Gimnazjum nr 32 im. Adama Asnyka, ul. Otwocka 3
 • Gimnazjum Sportowe nr 57 przy Zespole Szkół nr 45, ul. Jagiellońska 7

 

WYNIKI KONKURSU:

Kategoria: artykuł prasowy

1 Nagroda

Monika Mężyk (Gimnazjum nr 31 im. Witolda Pileckiego, ul. Sierakowskiego 9) za artykuł pt. „Do zobaczenia na warszawskiej Pradze”.

Artykuł został wydrukowany w najstarszym ogólnopolskim miesięczniku poświęconym ochronie zabytków - „Spotkania z Zabytkami” (ukazuje się od 1974 r., obecnie w nakładzie 12 000 egz.) – w numerze 4/008 (kwiecień 2008 r.).

Laureatka ponadto otrzymała:

 • Album „Praga. Prawa strona Warszawy”, wyd. Holding Wars 2007
 • dowolnie wybrany kurs z oferty Polskiego Centrum Edukacji (średnia wartość kursu 450,00 zł; oferta 2007/2008: kursy m.in. gimnazjalne, maturalne, efektywnej nauki, szybkiego czytania i in.)

Wyróżnienia

Malwina Krasnodębska (Szkoła Podstatwowa nr 76 im. XIII Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych) za artykuł „Zapomniane świdermajery”;

Piotr Rembek (Gimnazjum Sportowe nr 57, ul. Jagiellońska 7) za artykuł „Praga wokół nas”.

 

Laureaci otrzymali:

 • Przewodnik „Warszawska Praga”, Michał Pilich, wyd. Fundacja Centrum EuropyKategoria: projekt elektronicznego przewodnika po Pradze

1 Nagroda

Karolina Wrzodak i Marzena Jakubiak (obie z Gimnazjum nr 32 im. Adama Asnyka, ul. Otwocka 3) za projekt przewodnika pt. „Jasne, że Praga”.

Projekt przewodnika został opublikowany i wydany w nakładzie 150 egz. i rozprowadzony wśród warszawskich szkół. Mamy nadzieję, że posłuży uczniom z innych szkół w poznaniu historii i najciekawszych zabytków Pragi.

Laureatki ponadto otrzymały:

 • album „Praga. Prawa strona Warszawy”, wyd. Holding Wars 2007
 • dowolnie wybrany kurs z oferty Polskiego Centrum Edukacji (średnia wartość kursu 450,00 zł; oferta 2007/2008: kursy m.in. gimnazjalne, maturalne, efektywnej nauki, szybkiego czytania i in.)

Wyróżnienia

Monika Nowicka (Gimnazjum nr 32 im. Adama Asnyka, ul. Otwocka 3) za projekt przewodnika po Pradze Północ;

Paweł Kamiński, Mateusz Wojtaszewski, Paulina Grzesiak (Gimnazjum nr 32 im. Adama Asnyka, ul. Otwocka 3) za projekt przewodnika po Pradze Północ.

Laureaci otrzymali:

 • Przewodnik „Warszawska Praga”, Michał Pilich, wyd. Fundacja Centrum Europy 2005


Każdy z laureatów otrzymał dodatkowo książkę „Na prawym brzegu. Dziedzictwo kulturowe warszawskiej Pragi”, wyd. Fundacja na Starej Pradze 2006

 

Zobacz: Uroczyste zakończenie realizacji projektu

 

Projekt zrealizowano przy współpracy finansowej
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ


Partner

Patroni medialni


 

Spotkania na Wschodzie

Rodacy na Syberii

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

 • Polish (Poland)
 • English (United Kingdom)